Bump på Tuborg Havnepark

Som de fleste af jer nok har bemærket er der mange, som kører alt for stærkt ned gennem Tuborg Havnepark. Først og fremmest vil vi gerne opfordre alle til at køre langsomt og forsvarligt. Da også andre bilister end beboerne kører på vejen er det nødvendigt, at vi får lavet bump på vejen. Carlsberg Ejendomme har heldigvis indvilliget i, at betale for denne omkostning hvorfor bumpene er omkostningsfri for beboerne. COWI Consult har lavet en løsning, som vi vurderer mest optimal og mere information følger ved en senere lejlighed. Tidsplanen herfor er endnu ikke kendt.

4. oktober 2008.