Bump på Tuborg Havnepark

Som de fleste af jer nok har bemærket er der mange, som kører alt for stærkt ned gennem Tuborg Havnepark. Først og fremmest vil vi gerne opfordre alle til at køre langsomt og forsvarligt.

Da også andre bilister end beboerne benytter vejen, er det nødvendigt, at vi får lavet bump på vejen. Carlsberg Ejendomme har heldigvis indvilliget i at betale for denne foranstaltning, hvorfor bumpene er omkostningsfri for beboerne.

Efter nogen debat om antallet af bump og bumpenes placering har Gentofte Kommune afgjort, at der skal være 3 bump på vejen, idet der skal være en afstand på 75 meter mellem bumpene.

Den endelige placering af bumpene er endnu ikke afgjort, men diskuteres i øjeblikket mellem Carlsberg Ejendomme og Gentofte Kommune. Så snart det er afgjort, vil bumpene blive anlagt.

Revideret: 31. oktober 2008.