Bump på Tuborg Havnepark

Som de fleste af jer nok har bemærket er der mange, som kører alt for stærkt ned gennem Tuborg Havnepark. Først og fremmest vil vi gerne opfordre alle til at køre langsomt og forsvarligt.

Da også andre bilister end beboerne benytter vejen, er det nødvendigt, at vi får lavet bump på vejen. Carlsberg Ejendomme har heldigvis indvilliget i at betale for denne foranstaltning, hvorfor bumpene er omkostningsfri for beboerne.

Gentofte Kommune har nu godkendt placeringen af tre bump, og man vil snarest gå i gang med etablering af dem, dvs. allerede i december eller januar.

Revideret: 8. december 2008.