Eetårsgennemgang af fællesarealerne

Med undtagelse af beplantningen er eetårsgennemgangen af fællesarealerne nu afsluttet. Deltagere i eetårsgennemgangen var repræsentanter for Ejerforeningens bestyrelse, Ejerforeningens byggesagkyndige (Emcon), Ejerforeningens advokat Bech-Bruun (deltog kun i udvalgte aktiviteter), NCC og Carlsberg Ejendomme. Det var en længere affære (4 sessioner af ca. 3 timer) og resulterede i en mangelliste på ca. 300 punkter. Bestyrelsen har modtaget fejl-og mangellisterne fra gennemgangen fra NCC og efterfølgende gennemgået listerne med vores byggesagkyndige. Vores kommentarer er fremsendt til NCC og Carlsberg Ejendomme.

NCC har påbgyndt mangeludbedringen, som kommer til at foregå i perioden frem til d. 8. juni, hvor der gøres status. Der må derfor forventes en vis håndværkeraktivitet uden- såvel som indendørs i de kommende uger. Bl.a. er der en del reparationer på facaden, som kræver brug af lift.

NCC satser på, at alle mangler på fællesområderne er udbedret ved udgangen af juni 2009. Dette vil dog afhænge af eventuelle tvister med ejerforeningen.

Tilbage er gennemgang af udendørsarealerne med gartneren (Malmos). Dette er planlagt til d. 27 maj. Når Malmos har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med eetårsgennemgangen, vil vedligeholdelsen af udendørsarealerne blive overtaget af gartnerfirmaet Nygaard.

Oprettet: 20. maj 2009.