Nedsættelse af ejendomværdibeskatningsgrundlag

I bestyrelsen har vi undret os over de omberegnede ejendomsværdier for 2001 og 2002, som benyttes ved beregning af ejendomsværdiskatten. Vores undren er begrundet i, at for en del lejligheder ligger de tilbageberegnede værdier væsentligt over de tilsvarende værdier i etape A og B, mens 2008 vurderingerne for de samme lejligheder ikke udviser samme store forskel.

Bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til SKAT med henblik på at få nedsat de omberegnede værdier til samme niveau som i etape A og B. Hvorvidt dette lykkes ved vi ikke, men fra SKAT har vi modtaget følgende meddelelse, som gælder hele Tuborg Havnepark C:

"...Jeres lejligheder vil ved vurderingen 2008 blive vurderet på ny mht. de omberegnede ejendomsværdier for 2001 og 2002. Der er systemmæssige kørsler nu på onsdag, så ca. tirsdag efter, vil I modtage nye vurderingsmeddelelser for jeres lejligheder."

Det betyder, at omberegningen vil ske 1. juli og de nye vurderinger vil ejerne modtage ca. 7. juli. Som følge af omberegningen, vil klagefristen over de nye vurderinger blive forlænget med 3 måneder (i følge SKAT's oplysninger). Hvornår de nye vurderinger bliver lagt på SKAT's hjemmeside, kunne SKAT ikke oplyse. Men man kan følge med her, hvor den aktuelle vurdering kan ses.

Revideret: 26. juni 2009.