Reparation af bastionsvægge

Som led i fejl-og mangeludbedringen har NCC meddelt os at de mandag d. 16. november starter arbejdet med udskiftning af alle afdækninger på længehusenes nordvendte terrassemure. Arbejdet forventes at fortsætte året ud og vil afhængig af vejrforholdende blive afsluttet i januar måned 2010. Arbejdet starter i opgang 2 og afsluttes i opgang 14. Den fulde varlingsskrivelse kan ses her.

NCC gør opmærksom på, at de i udbedringsperioden er nødsaget til at afspærre 2 stk. p-båse ca. midt ud for hvert længehus til midlertidig opbevaring af materialer.
Hvorvidt NCC samtidig vil udbedre de dårligt murede bastionsbuer vides endnu ikke, men bestyrelsen afventer svar på dette spørgsmål.

Når udbedringsarbejderne er færdiggjort, vil der blive foretaget en gennemgang af plantebede i terrænet under bastionsmurene.

Oprettet: 15. november 2009.