Regler for videoovervågning

I forbindelse med bestyrelsens forslag om at indføre videoovevågning af adgangsvejene til bygningerne følger hermed henvisninger til hjemmesider, hvor reglerne for video/TV-overvågnng er beskrevet.

Reglerne for TV-overvågning findes i Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning.

Datatilsynets side om TV-overvågning indeholder desuden en mængde links til relevante problemstillinger vedrørende sikkerhed ved optagelse og opbevaring i forbindelse med TV-overvågning. Et forslag til sikkerhedsprocedure kan ses her.

Justitsministeriet og Datatilsynet har i fællesskab udformet en pjece om TV-overvågning, som forsøger at samle trådene. Den kan findes her, men er ikke særlig præcis i sin beskrivelse af love og regler.

Oprettet: 15. november 2009.