Brændeovne og ventilation

Som nævnt i november måneds Nyhedsbrev og i andre indlæg på hjemmesiden, er det ikke tilladt at benytte sin brændeovn, før man har modtaget en skorstensattest fra kommunens skorstensfejer. Kommunenes skortsensfejer har hidtil afvist at udstede skorstensattester, idet der er mulighed for udsivning af røg og kulilte i forbindelse med brug af brændeovnene.

For at løse problemerne omkring tilbageslag af røg, har Carlsberg nu bedt Teknologisk Institut om at undersøge om ventilation og røgudsugning er projekteret og udført rigtigt og i modsat fald, hvad der skal til for at få det til at virke. De første indledende undersøgelser blev afholdt torsdag d. 16. december. Bestyrelsen vil løbende orientere om sagen her på siden.

Oprettet: 17. december 2010.