Badebroer

Mandag d. 7. februar 2011 blev der afsagt dom i ejerforeningernes retssag mod Carlsberg vedrørende de manglende badebroer.

Byrettens dom i badebrosagen lyder i al sin korthed (bemærk at dommen stadig kan ankes af begge parter):

"Sagsøgte, Carlsberg A/S, tilpligtes inden den 1.juni 2012 at etablere én brygge i overensstemmelse med byggetilladelsen af 27. marts 2009.

Sagsøgte frifindes for tiden for sagsøgernes påstand om opførelse af yderligere 2 brygger.

Hver part bærer egne omkostninger"

Placering og udformning

Den i dommen omtalte brygge bliver placeret som vist på tegningen (tryk her) og får en udformning som vist her.

Oprettet: 9. februar 2011, revideret 10. februar 2011.