Badebroer

Mandag d. 7. februar 2011 blev der afsagt dom i ejerforeningernes retssag mod Carlsberg vedrørende de manglende badebroer. Carlsberg har efterfølgene bekræftet, at de ikke har anket dommmen. Da ejerforeningerne ligeledes ikke har anket dommen kan vi se frem til en badebro i sommeren 2012.

Byrettens dom i badebrosagen lyder i al sin korthed:

"Sagsøgte, Carlsberg A/S, tilpligtes inden den 1.juni 2012 at etablere én brygge i overensstemmelse med byggetilladelsen af 27. marts 2009.

Sagsøgte frifindes for tiden for sagsøgernes påstand om opførelse af yderligere 2 brygger.

Hver part bærer egne omkostninger"


Ejerforeningerne har kæret fordelingen af sagsomkostningerne, da retten ikke har fulgt Carlsbergs påstande.

Placering og udformning

Den i dommen omtalte brygge bliver placeret som vist på tegningen (tryk her) og får en udformning som vist her.

Revideret: 28. marts 2011