Varmeproblemer - status

Som følge af klager over manglende varme - specielt gulvvarme - i lejlighederne, er Carlsberg i øjeblikket ved at gennemgå varmesystemet med henblik på at få løst de tilbagevendende problemer med manglende varme. Carlsberg har hyret Rambøll til at foretage undersøgelse af problemets omfang og derefter foreslå en løsning.

De tre ejerforeninger A, B og C har i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe som følger varmeprojektet. Til møderne med Carlsberg og diverse rådgivere deltager således en repræsentant fra hver af de tre ejerforeninger. Derudover har de tre ejerforeninger i fællesskab hyret vores egne rådgivere - Jahn & Partnere - til at rådgive os i projektet.

Vi har modtaget en række notater og løsningsforslag fra Rambøll og Carlsberg, hvor man har beskrevet forskellige løsninger. I øjeblikket er COWI ved at udarbejde forslag til en endelig løsning. Målet er, at projektet er implementeret og afsluttet inden efteråret, så vi kan gå vinteren i møde uden varmeproblemer.

Oprettet: 28. marts 2011