Ventilation og pejse - status

For at få løst problemet med udsivende røg fra brændeovnene og få styr på den almindelige ventilation har Carlsberg hyret Teknologisk Institut til at foretage undersøgelser af problemets omfang og derefter foreslå en løsning.

De tre ejerforeninger A, B og C har i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe som følger ventilationsprojektet. Til møderne med Carlsberg og diverse rådgivere deltager således en repræsentant fra hver af de tre ejerforeninger. Derudover har de tre ejerforeninger i fællesskab hyret vores egne rådgivere - Jahn & Partnere - til at rådgive os i projektet.

Vi modtog Teknologisk Instituts rapport vedrørende udsugning fra brændovnene d. 10. januar 2011. Der har været afholdt teknikermøde i sagen, hvor vores rådgivere (Jahn & Partnere) har diskuteret Teknologisk Instituts rapport med Teknologisk Instituts teknikere. Der blev afholdt møde mellem alle parter i sagen d. 14 marts 2011, hvor det blev aftalt, at Teknologisk Institut måler på ventilation og røgudsugning i udvalgte opgange i hver af de tre etaper. I etape C er udvalg opgang 10 th. og opgang 11 tv. Når undersøgelsen skal foretages, skal der foretages målinger i lejlighederne i de udvalgte opgange. De berørte beboere vil blive orienteret, når tidspunktet for undersøgelserne ligger fast. I øjeblikket venter vi på at Teknologisk Institut får fremstillet det nødvendige måleudstyr. Når resultatet af undersøgelserne foreligger, vil næste skridt i projektet blive fastlagt.
Indtil der foreligger en løsning på problemet og de enkelte lejlighedsindehavere har modtaget en skorstensattest fra skorstensfejeren, er det stadig ikke tilladt at benytte brændeovnene.

Oprettet: 28. marts 2011