Ombygning af varmeanlæg

For at sikre at gulvvarmen fungerer efter hensigten i alle lejligheder har det vist sig nødvendigt at ændre vores varmeanlæg for så vidt angår gulvvarmen.

Ejerforeningerne i Tuborg Havnepark er i fællesskab nået til enighed med Carlsberg om omfanget og udførelsen af ændringerne.
Arbejdet vil i etape C foregå fra 15. august 2011 (uge 33) og frem til oktober.

Der startes med udskiftning af ventiler i kældre og i teknikskakte. Som de sidste aktiviteter indreguleres anlæggene.
En detaljeret tidsplan kan ses her. Som det fremgår af planen, starter arbejdet i Etape A og slutter i etape D.
Det kan evt. blive nødvendigt med adgang til nogle enkelte lejligheder. Beboerne vil i givet fald blive kontaktet direkte. Vi håber på forståelse for arbejdet der som målsætning har, at give os et bedre fungerende varmeanlæg.

Oprettet: 31. juli 2011