Ventilation og pejse - resultat af Teknologisk Instituts undersøgelser

For at få løst problemet med udsivende røg fra brændeovnene og få styr på den almindelige ventilation har Carlsberg hyret Teknologisk Institut til at foretage undersøgelser af problemets omfang og derefter foreslå en løsning.

Bestyrelsen modtog Teknologisk Instituts rapport vedrørende udsugning fra brændovnene d. 4. juli 2011. Konklusionen fra rapporten er gengivet her. Som det fremgår af konklusionen, er der ingen enkel løsning på problemet. Vi venter derfor på Carlsbergs udspil til en løsning.

Hele rapporten kan rekvireres ved at sende en anmodning til bestyrelse@tuborg-havnepark.dk.
Indtil der foreligger en løsning på problemet og de enkelte lejlighedsindehavere har modtaget en skorstensattest fra skorstensfejeren, er det stadig ikke tilladt at benytte brændeovnene.

Oprettet: 31. juli 2011