Ombygning af varmeanlæg

For at sikre at gulvvarmen fungerer efter hensigten i alle lejligheder har det vist sig nødvendigt at ændre vores varmeanlæg for så vidt angår gulvvarmen. Ændringerne af varmeanlægget skulle gerne medføre, at problemer med manglende gulvvarme i badeværelserne bliver løst.

Arbejdet vil foregå fra d. 15. august 2011 (uge 33) og frem til d. 3. oktober.

Arbejdet udføres af firmaerne NCC og Finn L. & Davidsen med Carlsberg som bygherre.

Der startes med udskiftning af ventiler i kældre og i teknikskakte. Som de sidste aktiviteter indreguleres anlæggene. En detaljeret tidsplan kan ses her.

Arbejdet vil primært foregå i teknikrummene på de enkelte etager og vil som hovedregel ikke kræve adgang til lejlighederne. Det kan dog blive nødvendigt med adgang enkelte lejligheder. Beboerne vil i givet fald blive kontaktet direkte. Vi håber på forståelse for arbejdet, der som målsætning har, at give os et bedre fungerende varmeanlæg.

Eventuelle ændringer til planen vil blive annonceret på ejerforeningens hjemmeside.

Revideret: 8. august 2011