Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Ejendomsadministrationen varetages af Newsec Datea. Kontaktperson hos Newsec Datea er:

Ejendomsservice

Bestyrelsen har pr. 1. januar 2018 indgået aftale med MH Malerfirma ApS om at stå for viceværtservice i ejendommen. MH Malerfirma har ansat Anders Svava Mortensen til at varetage det daglige job som vicevært.
Jobbets indhold er uændret, dvs. håndtering af affaldscontainere, rengøring af fællesområder, vedligeholdelse af bygningen, mm.
Anders vil ikke kunne bistå med opgaver i den enkelte lejlighed, men vil være behjælpelig med at henvise til relevante håndværkere, hvis det måtte være relevant.
Anders har kontor i kælderen under nummer 10 (første dør til venstre efter porten).
Anders vil være her ca. halvtids.

Anders kan kontaktes på:
telefon: 9194 3535.
e-mail: asm@tuborg-havnepark.dk.

Affaldshåndtering

Regler og vejledning for håndtering af husholdningsaffald og storskrald finder du her.

Rengøring af fællesarealer

Rengøring af trapper og elevatorer varetages af vores vicevært Anders. Trapper og elevatorer rengøres efter følgende plan (Tryk her).
Vinduer i trappetårn og glaspartierne i elevatortårnet pudses af ALLIANCE+.

Saltning og grusning

I tilfælde af isglatte fortove foretages saltning og grusning af grundejerforeningen og ikke af vores vicevært. Se tidligere opslag her.

Revideret: 30. december 2017.