Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Ejendomsadministrationen varetages af Newsec Datea. Kontaktperson hos Newsec Datea er:

Ejendomsservice

Bestyrelsen har pr. 28. maj 2018 indgået aftale med Flink Ejendomsservice ved Jørgen Flink om at stå for viceværtservice i ejendommen.
Jørgen Flink får ansvaret for at sikre, at fællesinstallationer i ejendommen fungerer som ønsket.
Jørgen Flink vil ikke kunne bistå med opgaver i den enkelte lejlighed, men vil være behjælpelig med at henvise til relevante håndværkere, hvis det måtte være relevant.

Jørgen har kontor i kælderen under nummer 10 (første dør til venstre efter porten).
Jørgen kan kontaktes på tlf. 3030 1097 mandag, onsdag og fredag kl. 7-10.
Mobilnummer: 3030 1097
E-mail: vicevaert@tuborg-havnepark.dk

Vi har samtidig adskilt trappevask og håndtering af renovationscontainere fra viceværtfunktionen.
Trappevask og håndtering af containere håndteres fremover af firmaet Mr.Clean v/Bekir Simsek. Vi har hidtil brugt Mr. Clean til større rengøringsopgaver.

Affaldshåndtering

Regler og vejledning for håndtering af husholdningsaffald og storskrald finder du her.

Rengøring af fællesarealer

Trappevask og håndtering af containere håndteres fremover af firmaet Mr.Clean v/Bekir Simsek. Vi har hidtil brugt Mr. Clean til større rengøringsopgaver.
Vinduer i trappetårn og glaspartierne i elevatortårnet pudses af ALLIANCE+.

Saltning og grusning

I tilfælde af isglatte fortove foretages saltning og grusning af grundejerforeningen og ikke af vores vicevært. Se tidligere opslag her.

Revideret: 28. maj 2018.