Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Ejendomsadministrationen varetages af DATEA A/S. Kontaktperson hos DATEA er:

Ejendomsservice

Bestyrelsen har pr. 1. november 2013 indgået aftale med Michael Majgård om at varetage viceværtopgaver i ejendommen.
Michaels opgaver er bl.a. håndtering af affaldscontainere, rengøring af fællesområder samt ejerforeningens gartneropgaver, dvs. de udendørs fællesområder indenfor stålkanterne (fortove og øvrige udvendige fællesområder vedligeholdes som hidtil af Grundejerforeningen).
Michael vil ikke kunne bistå med opgaver i den enkelte lejlighed, men vil være behjælpelig med at henvise til relevante håndværkere, hvis det måtte være relevant.
Michael har kontor i kælderen under nummer 10 (første dør til venstre efter porten).
Michael vil være her ca. halvtids.

Michael kan kontaktes på telefon 2330 4144. e-mail: michaelmajgaard@tuborg-havnepark.dk.

Affaldshåndtering

Regler og vejledning for håndtering af husholdningsaffald og storskrald finder du her.

Rengøring af fællesarealer

Rengøring af trapper og elevatorer varetages af vores vicevært Michael. Trapper og elevatorer rengøres efter følgende plan (Tryk her).
Vinduer i trappetårn og glaspartierne i elevatortårnet pudses af ALLIANCE+.

Saltning og grusning

I tilfælde af isglatte fortove foretages saltning og grusning af grundejerforeningen og ikke af vores vicevært. Se tidligere opslag her.

Revideret: 16. januar 2017.