Nyt rengøringsfirma

Vi har ikke været tilfreds med kvaliteten af rengøringen i opgangene. Derfor har vi opsagt aftalen med det hidtidige benyttede rengøringsfirma og i stedet engageret Renon Rengøring per 8.september.

Trapper og elevatorer rengøres efter følgende plan (Tryk her ).

Rengøring af de øvrige fællesarealer foretages af vores vicevært Sam. Vi håber beboerne allerede nu har lagt mærke til en mere tilfredsstillende rengøring.

Så længe NCC stadig har håndværkere i ejendommen, må der forventes en vis uregelmæssighed i rengøringen.

4. oktober 2008.