Affaldshåndtering

Følgende vejledning om affaldshåndtering skulle gøre det lettere at holde ejendommen pæn og ryddelig og rar at bo i.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at man følger nedenstående regler, og at man opfordrer hinanden til at gøre det – det er jo din nabo som bliver ramt af dårlig lugt og andre gener.
En udskriftsvenlig side af reglerne kan findes her.

Husholdningsaffald

Alt affald som kastes i skakten skal være indpakket i affaldsposer. Særligt er det vigtigt, at vådt og snasket affald er godt indpakket, at madvarer ikke smides direkte i skakten og, at man ikke smider menneskelige efterladenskaber direkte i skakten (bleer og lignende). Flasker, glas, aviser og pap må ikke smides i skakten. Det gælder i det hele taget om, at man anvender sin sunde fornuft – vi har desværre set mange eksempler på at beboerne opfører sig ufornuftigt og hensynsløst.

Større emballage skal man selv bortskaffe, mindre pap og papir affald kan lægges i renovationsrummet, så bortskaffer Sam det.
Flasker og glas skal sættes i de grønne kasser, og Sam vil herefter bortskaffe dette.
Alt mulig andet større affald som møbler, cykler, potteplanter osv. skal man selv bortskaffe.

Storskrald

Der er tilknyttet en storskraldordning til bebyggelsen. Til storskrald hører bl.a. flamingo, stort pap som f.eks. emballage til TV og skabe, etc.
Storskrald bliver afhentet mandage i ulige uger. Affaldet lægges ved nedkørslen til p-kælderen, så renovationspersonalet kan se det. Affaldet må tidligst lægges op aftenen inden afhentningen.
Man kan på Gentofte Kommunes hjemmeside finde yderligere oplysninger om håndtering af storskrald.
Storskrald kan også afleveres direkte på kommunens genbrugsstation. Adresse og åbningstider på genbrugsstationen findes her.

Affaldsrum

Fremover har vi kun et affaldsrum pr. opgang idet pap-og flaskerummet er nedlagt. Vi har planer om, at det fremover vil kunne anvendes til andre formål som eksempelvis til barnevogne.

13. oktober 2008.