Godkendelse af pejse og brændeovne

I en del lejligheder er det muligt at etablere pejs eller brændeovn (ildsteder). Hver ejer, som installerer et ildsted, skal anmelde dette og få det godkendt af skorstensfejermesteren inden ibrugtagning. For ildsteder etableret i forbindelse med bygningen af Tuborg Havnepark har bygherre anmeldelsespligten. Carlsberg Ejendomme har derfor meddelt bestyrelsen følgende:
"...Vi sørger nu for de nødvendige tilmeldinger, og i det omfang, vi via tilvalgsaftaler kender til montage af ovnindsatser/brændeovne, vil ejerforeningernes beboere modtage attester direkte fra kommunen.".

Bemærk, at ildsteder som ikke har været tilvalgt i det oprindelige byggeri, skal tilmeldes af ejeren.
Endelig skal det uderstreges, at det til enhver tid er ejeren af en lejlighed, der har ansvaret for at et ildsted er tilmeldt og godkendt af de relevante myndigheder.

Oprettet: 29. november 2009.