Vedligeholdelse af udendørsarealer

Vedligeholdelsen af de udendørs arealer er delt mellem Ejerforeningen og Grundejerforeningen. Som hovedregel har Grundejerforeningen vedligeholdelsespligten for alt udenfor stålkanterne, herunder græsplæne og beplantning syd for Parkhusene. Snerydning på fortove hører også under Grundejerforeningen. Grundejerforeningens områder vedligeholdes af Dan-Ejendomme.

De udendørs arealer, som ejerforeningen har vedligeholdelsespligten for, er de med grønt skraverede områder på vedlagte tegning.

Såvel ejerforeningens som grundejerforeningens område vedligeholdes af gartnerfirmaet P.Malmos . Ejerforeningens område vedligeholdes efter vedlagte plan.

Revideret: 26. november 2010.