Supplerende materiale til Generalforsamlingen 2011

Nedenfor følger links til supplerende materiale til brug ved generalforsamlingen i 2011.

Dagsordenens punkt e.B: Oversigt over udgifter pr. lejlighed ved et grundfondsbidrag på 2 kr. pr. fordelingstal pr. måned kan ses her.

Dagsordenens punkt e.C: Beskrivelse af den tiltænkte behandling af overfladen i P-kælderen kan ses her.

Dagsordenens punkt e.D: Brochure for det tiltænkte elektroniske låsesystem af mærket SALTO kan ses her.

Dagsordenens punkt e.E: Revideret Husorden og Ordensregler kan ses her.
Den eksisterende husorden og ordensregler kan ses her. Den væsentligste forskel er afsnit 8.

Dagsordenens punkt k: Schønherr landskabsarkitekters udtalelse om træerne i Tuborg Havnepark kan ses her. Illustrationer af forskellige træhøjders indvirkning på udseendet af Tuborg Havnepark kan ses her.
Alle billeder er taget af Schønherr landskabsarkitekter.

Revideret: 28. marts 2011 Oprettet: 26. marts 2011