Generalforsamling

Generalforsamling, 2017

Generalforsamlingen i 2017 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt tirsdag d. 25. april 2017 kl. 17.00 i restaurant ADDRESS lokaler i Tuborg Havn på adressen Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup.
Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært.

Referatet af generalforsamlingen kan ses her.
Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her.
Beretningen kan ses her.
Den på generalforsamlingen godkendte årsrapport for 2016 kan ses her.
Det på generalforsamlingen godkendte budget for 2017 kan ses her her.

Forslagene 2 og 3 stillet på Generalforsamlingen kan ses her og her.
Bestyrelsens holdning til de stillede forslag kan ses her (udsendt sammen med indkaldelsen).

Generalforsamling, 2016

Generalforsamlingen i 2016 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt mandag d. 25. april 2016 kl. 17.00 i Cafe Sundets lokaler i Svanemøllehavnen på adressen Svaneknoppen 45, 2100 København Ø.
Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært.

Referatet af generalforsamlingen kan ses her.
Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her.
Beretningen kan ses her.
Den på generalforsamlingen godkendte årsrapport for 2015 kan ses her.
Det på generalforsamlingen godkendte budget for 2016 kan ses her her.

De på generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændringer kan ses her.

I årenes løb har der været foretaget ændringer til vedtægterne flere gange, hvilket er beskevet her.

Generalforsamling, 2014

Generalforsamlingen i 2014 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C afholdes tirsdag d. 22. april 2014 kl. 17.00 i KDY's lokaler på Tuborg Havn. Efter generalforsamlingen er der spisning med ejerforeningen som vært.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her.
Beretningen kan ses her.
Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for ejerforeningen for 2013 kan ses her.
Det på generalforsamlingen vedtagne budget for 2014 kan ses her her.

Supplerende materiale til brug ved behandlingen af de øvrige punkter på dagsordenen kan findes her her

Ekstraordinær generalforsamling, 12. januar 2014

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C d. 12.januar 2014 kl. 10.00 i KDY's lokaler (Club Royal) på Tuborg Havn. Den udsendte indkaldelse til generalforsamlingen kan ses her.

Den ekstraordinære generalforsamling havde kun eet punkt på dagsordenen, nemlig behandling af vedlagte forslag til vedtægtsændring. Forslaget med tilhørende bilag kan ses her.
Referatet af den ekstraordinære generalforsamling kan ses her.

Efter generalforsamlingen var ejerforeningen ved den årlige Nytårsbrunch. Indbydelsen kan ses her

Generalforsamling, 2013

Generalforsamlingen i 2013 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt onsdag d. 17. april 2013 kl. 17.00 i KDY's lokaler på Tuborg Havn. Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her.
Beretningen kan ses her.
Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for ejerforeningen for 2012 kan ses her.
Det på generalforsamlingen vedtagne budget for 2013 kan ses her her.

Generalforsamling, 2012

Generalforsamlingen i 2012 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt mandag d. 16. april 2012 kl. 17.00 i KDY's lokaler på Tuborg Havn. Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her.
Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.
Beretningen kan ses her.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for ejerforeningen for 2011 kan ses her.
Det på generalforsamlingen vedtagne budget for 2012 kan ses her her.

Generalforsamling, 2011

Generalforsamlingen i 2011 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt tirsdag d. 12. april 2011 kl. 17.00 i KDY's lokaler på Tuborg Havn. Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her.
Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.
Beretningen kan ses her.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for ejerforeningen for 2010 kan ses her.
Det på generalforsamlingen vedtagne budget for 2011 kan ses her her.

Supplerende materiale til brug ved behandlingen af de øvrige punkter på dagsordenen kan findes her her.

Generalforsamling, 2010

Generalforsamlingen i 2010 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt den 12. april 2010 i KDY's lokaler på Tuborg Havn. Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært.

Nedenfor følger referat fra generalforsamlingen, regnskab for 2009 og budget for 2010. Materialet er også tilsendt medlemmerne pr. brev.

Referatet for generalforsamlingen kan ses her her.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for ejerforeningen for 2009 kan ses her.
Det på generalforsamlingen vedtagne budget for 2010 kan ses her her.

Ekstraordinær Generalforsamling, november 2009

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C onsdag dem 18. november 2009 kl. 19.00 i cykelkælderen under Tuborg Havnepark 10.

Dagorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen bemyndiges til at installere kameraovervågnig af adgangsveje til de enkelte opgange og parkeringsgarager.
    Engangsudgift max. 225.000 kr. og en årlig driftsudgift på max 25.000 kr. inkl.. moms.
    Beløbet til anskaffelsen tages af egenkaptalen, alternativt engangsopkræves hos ejerne.
    Driftsudgiften indgår som en del af ejendommens driftsbudget.
Referatet af den ekstraordinære generalforsamling kan ses her, og er desuden sendt til ejerne med almindelig post.

Original indkaldelse kan ses her.
Indkaldelse, hvor stedet for afholdelse af generalforsamlingen er ændret, kan ses her.

Generalforsamling, 2009

Generalforsamlingen i 2009 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt den 20. april 2009 i KDY's lokaler på Tuborg Havn. Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært. Nedenfor følger indkaldelse, regnskab og referat fra generalforsamlingen. Materialet er også tilsendt medlemmerne pr. brev.

Indkaldelsen til generalforsamling i ejerforeningen kan ses her.
Referatet for generalforsamlingen kan ses her her.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for ejerforeningen for 2008 kan ses her.
Det på generalforsamlingen vedtagne budget for 2009 kan ses her her.
Revisionens tiltrædelsesprotokollat kan ses her.

Generalforsamling, 2008

Vi har omsider modtaget referatet fra Generalforsamlingen d. 26. juni 2008 fra Dan-Ejendomme. Referatet kan læses her.

I forhold til den på Generalforsamlingen valgte bestyrelse er Gert Jørgensen udtrådt og erstattet af Mogens Svendsen.

Revideret: 12. juli 2017