Nøgler

På generalforsamlingen i 2011 blev det vedtaget at installere elektroniske låse på bygningens yderdøre og porte samt udvalgte døre på fællesarealerne. Installationen er nu ved at være afsluttet, og systemet klar til at blive taget i brug. I indkøringsfasen vil det være muligt at benytte såvel de nuværende nøgler som de elektroniske nøgler. Når installationen af de elektroniske låse er afsluttet, vil det ikke længere være muligt at benytte de nuværende nøgler (lejlighedsnøgler) på de døre, hvorpå der er monteret elektroniske låse.

Indførelsen af elektroniske nøgler omfatter kun adgang til fællesområder og har således ingen betydning for nøglerne til låsene i lejlighedsdøre, postkasser og private kælderrum.

Plan for indførelse af elektroniske låse kan ses her.
Vejledning i brug af elektroniske nøgler kan ses her.
Regler for håndtering udlevering af elektroniske nøgler kan ses her.

Oprettet: 30. november 2012. Revideret: 17. december 2012.