Svanemølle-og Nordhavnsområdet

Selv om Svanemølleområdet og Nordhavnen ikke er en del af Tuborg Syd, er det af stor betydning for beboerne i Tuborg Syd og specielt i Tuborg Havnepark, hvad der sker i området. Denne del af ejerforeningens hjemmeside er tænkt som en samling links til planerne for området.

De fleste planer er - ikke overraskende - udarbejdet af Københavns Kommune. Belært af erfaringen skal man derfor nok se med en vis skepsis på muligheden for deres realisering. Således er det sidste nye, at et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet en genforhandling af kommuneplanen, idet man ønsker at fokusere på eksisterende byudviklingsområder, f.eks. Ørestaden, fremfor at iværksætte nye projekter. Hvad dette får af betydning for Nordhavnsplanerne, må tiden vise.

Sidste nyt om havnetunnel

I Berlingske Tidende d. 1 maj 2009 er der tre artikler om regeringens planer for fremskyndelse af en havnetunnel med forbindelse til Lyngbyvejen.

Artiklen "Nu er der lys for enden af havnetunnelen" kan ses her, artiklen "Derfor vil Barfoed have en havnetunnel" kan ses her og artiklen "Hvor havner havnetunnelen" kan ses her.

Svanemøllestranden forsinket

Efter flere års oprensning af udledninger til Svanemøllebugten er vandkvaliteten nu så god, at der vil blive etableret en strand i bugten. Som en del af Københavns udvikling er det blevet besluttet at anlægge en badestrand, kombineret med en pier. Denne strand vil blive placeret udfor Strandpromenaden, ca. fra Solvænget til kommunegrænsen. Pieren vil strække sig ca. 110 m ud i bugten, ved den sydlige kant, med stranden i en blød bue fra pierens yderste spids, ind til land ved kommunegrænsen.
En detaljeret beskrivelse - med tegninger - af Svanemøllestranden findes i Københavns Kommunes lokalplan for området, som kan ses her.

Oprindeligt var det meningen, at badeanlægget skulle have været færdigt i juni 2009. Men Københavns Kommune har været nødt til at standse arbejdet, fordi Naturklagenævnet den 9. februar 2009 - på baggrund af en klage fra Svanemøllegruppen - har afgjort, at Københavns Kommunes planvedtagelse ophæves. På den baggrund vurderes anlægsarbejdet at ligge stille i 6-12 måneder.

Seneste nyt om badeanlægget kan ses her.

Planer for Nordhavnen

Københavns Kommunes overordnede plan for Nordhavnen kan ses her. De mere detaljerede planer kan ses her.

Trafikplaner

Trafikplanerne for området, specielt etableringen af en Nordhavnstunnel, vil få stor betydning for området. Nedenfor findes en samling links til Købehavn Kommunes forslag til planer for området.

Emne Dato
Nordhavnsvej - Offentlig Høring 2008
Kort over Nordhavnsvej med havnetunnel 2008
Nordhavnsvej og havnetunnel - introduktion 2008
Overordnet plan over Nordhavnsvej 21/1-2009
Havnetunnnel - Resume af indledende undersøgelser 2005

Revideret: 28. maj 2009.