Fællesinitiativet "Sti NU!"

Fællesinitiativet ”Sti NU!” er et uformelt samarbejde mellem grundejere og øvrige aktører i Tuborg Syd området og boligbebyggelsene syd for WHO’s domicil på Scherfigsvej. Formålet med ”Sti NU!” er at appellere til Slots- og Ejendomstyrelsen om at få etableret en stiforbindelse, som forbinder Strandpromenaden og Tuborg Syd.
Stiforbindelsen er allerede indarbejdet i Gentofte Kommunes lokalplan for Tuborg Syd området, lokalplan 307. Den har også været aktuel i Københavns Kommune, men blev af finansielle grunde udskudt på ubestemt tid ved den seneste budgetaftale.

Det er imidlertid Slots- og Ejendomstyrelsen, der ejer arealet mellem Strandpromenadens afslutning og skellet til Tuborg området. Det henligger i dag som en ubenyttet græsplæne og et uplejet buskads. Der er således ikke nogen aktuelle aktiviter på arealet, som ville blive forstyrret af en ny sti.

Ejerforeningens bestyrelse har tilsluttet sig "Sti NU!" initiativet, idet vi mener fordelene ved en sådan sti opvejer ulemperne. Desuden er den en del af lokalplanen for Tuborg Syd, så på lang sigt kan vi ikke undgå den. Vi er også opmærksom på de problemer der kan opstå, hvis trafikken i området bliver for voldsom.

Brevet til Slots-og Ejendomsstyrelsen kan ses her.

Endelig har Ryvang Lokalråd udgivet pjecen ”Ryvangsstien”, som kan ses her.

Mere information om cykelstier på Østerbro kan læsepå ejerlaugets Solvængets hjemmeside.

Oprettet: 26. juni 2009.