Stigennemføring til Strandpromenaden

Tuborg Havnepark ejerforeningerne A, C og D, ejerforeningen Tuborg Sundpark samt ejerforeninger for de omkringliggende bebyggelser har fremsendt brev til Slots- og Ejendomsstyrelsen med anmodning om, at der anlægges sti fra Strandpromenaden til Tuborg Syd. Samtidig har Københavns kommune fremsendt anmodning til Slots- og Ejendomsstyrelsen om at måtte anlægge cykelsti på WHO's grund. Københavns Kommune har over for Carlsberg Ejendomme tilkendegivet, at kommunen gerne vil påbegynde anvendelse af midler på projektet i budgetår 2009. Det er planlagt, at cykelsti vil blive afmærket på tværs af områdets sydlige p-plads til forbindelse med Philip Heymans Allé øst for skolen.

Brevet til Slots-og Ejendomsstyrelsen er afsendt af fællesinitiativet ”Sti NU!”, som er et uformelt samarbejde mellem grundejere og øvrige aktører i Tuborg Syd området og boligbebyggelsene syd for WHO’s domicil på Scherfigsvej. Formålet med ”Sti NU!” er at appellere til Slots- og Ejendomstyrelsen om at få etableret en stiforbindelse, som forbinder Strandpromenaden og Tuborg Syd, idet det er Slots-og Ejendomsstyrelsen, som ejer grunden.
Ejerforeningens bestyrelse har tilsluttet sig "Sti NU!" initiativet, idet vi mener fordelene ved en sådan sti opvejer ulemperne. Desuden er den en del af lokalplanen for Tuborg Syd, så på lang sigt kan vi ikke undgå den. Vi er også opmærksom på de problemer der kan opstå, hvis trafikken i området bliver for voldsom.

Brevet til Slots-og Ejendomsstyrelsen kan ses her.

Endelig har Ryvang Lokalråd udgivet pjecen ”Ryvangsstien”, som kan ses her.

Mere information om cykelstier på Østerbro kan læsepå ejerlaugets Solvængets hjemmeside.

Oprettet: 19. juli 2009.