Vedtægter og aftaler

Ejerforeningens Vedtægter

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C's oprindelige vedtægter blev tinglyst i februar 2008. Gennem årene er vedtægterne blevet ændret tre gange. Ændringerne er samlet i to tinglyste tillæg til vedtægterne.
Foreningens vedtægter udgøres således af de oprindelige tinglyste vedtægter tinglyst med dato/løbenr. 27.02.2008-4319-03 samt tillægget til vedtægterne tinglyst med dato/løbenr. 02.04.2014-1005263129 (vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 2014) og tillægget til vedtægterne tinglyst med dato/løbenr. 15.11.20161007800882 (vedtaget på de ordinære generalforsamlinger den 22. april 2014 og den 25. april 2016).

Ejerforeningens oprindelige tinglyste vedtægter med de tinglyste tillæg kan ses her. Hvis et afsnit er ændret mere end en gang, er det den senest foretagne ændring, der er gældende.

For at lette overblikket, har bestyrelsen foretaget en sammenskrivning (ekstrakt) af ejerforeningens oprindelige tinglyste vedtægter med de to tinglyste tillæg.
Ekstraktet kan ses her.
Den sammenskrevne udgave af vedtægterne er ikke tinglyst. De juridisk gyldige vedtægter udgøres således af de oprindeligt tinglyste vedtægter og de to tilhørende tinglyste tillæg.

Grundejerforeningen Tuborg Syd

Tuborg Havnepark hører ind under Grundejerforeningen Tuborg Syd, som omfatter matriklerne, som kan ses på kortet. Grundejerforeningens vedtægter kan ses her.

Bygningsforsikring

Ejendommens bygningsforsikring er pr. 1/12-2010 flyttet fra Alm. Brand til Topdanmark. Som forsikringsmægler benyttes Willis.

Bemærk: Bygningsforsikringen overflødiggør ikke de normale husstandsforsikringer (familieforsikring, mv.), som skal tegnes individuelt af de enkelte beboere.

Revideret: 16. januar 2017.