Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer valgt på Generalforsamlingen 25. april 2017.

Navn Adresse Telefon e-mail
Steen Larsen (formand) Tuborg Havnepark 11, 4.th. 2423 0303 sla@copenhagenhomes.dk
Torben Petersen Tuborg Havnepark 14, 5.tv. 2074 5406 torben@chato.dk
Erik Juel Sørensen Tuborg Havnepark 12, 1.tv. 4589 0852 erik.juel.sorensen@live.dk
Mogens Svendsen Tuborg Havnepark 12, 2.th. 2094 7756 mogens_svendsen@tuborg-havnepark.dk
Nicolai Horten Tuborg Havnepark 9, 4.tv. 6080 4967

Revideret: 30. december 2017.