Varmeanlæg - beboertilfredshedsundersøgelse

For at sikre at gulvvarmen fungerer efter hensigten i alle lejligheder, har det som tidligere nævnt vist sig nødvendigt at ændre vores varmeanlæg hvad angår gulvvarmen. Ændringerne af varmeanlægget skulle gerne medføre, at problemer med manglende gulvvarme i badeværelserne bliver løst. Arbejdet foregår i fællesskab med de øvrige ejerforeninger i Tuborg Havnepark og med Carlsberg som bygherre. Som rådgiver på projektet har ejerforeningerne indhentet bistand fra Ingeniør og Arkitektfirmaet Peter Jahn & Partnere A/S.

Arbejdet er nu ved at være færdigt. For at sikre, at alle har den ønskede varme har ejerforeningen fået udarbejdet et spørgeskema vedrørende beboernes tilfredshed med varmesystemet. Spørgeskemaet er omdelt til alle beboere i Tuborg Havnepark C d. 28. oktober 2011 og bedes returneret til et medlem af bestyrelsen (gerne pr. mail bestyrelse@tuborg-havnepark.dk) eller til vores vicevært Sam Huda senest d. 3. november 2011.

Ejere, der har lejet deres lejlighed ud, bedes sikre, at spørgeskemaet bliver udfyldt og returneret.

Spørgeskemaet kan hentes her.

Revideret: 29. oktober 2011