Udbygning af Tuborg Syd

Denne side er tænkt som en oversigt over igangværende og kommende projekter i Tuborg Syd. En beskrivelse af planerne for Svanemøllebugten og Nordhavn findes under menupunktet Svanemølle-og Nordhavn.
Siden revideres løbende.

Nedrivning af Tappehallerne

Nedrivningen af Tappehallerne går planmæssigt, og der rapporteres ingen klager. Det fugtige vejr medfører, at der stort set ikke forekommer støvgener.

For mere information, se tidligere udsendt orienteringsbrev og status.

Et kort over Tappehallerne og de i orienteringsbrevet angivne bygningsnumre kan ses her.

Hvordan kommer området til at se ud efter Tappehallerne ?

Jordvolden fjernes og området fyldes op til kote 2,00-2,50, hvilket er i niveau med stien mellem Parkhusene og Tappehallerne. Området bliver et plant område, idet der ikke bliver niveauspring i første omgang. Der sås forskellige typer græs på området. Eventuelt overskydende jord placeres i det sydvestlige hjørne af Tuborg Syd.
Byggeriet af kloakledning i den sydlige del af Tuborg Syd forventes afsluttet ved badesæsonens start.

Området bliver privat område med offentlig adgang i henhold til lokalplan 307. Der bliver ikke særskilt parkering, så eventuelle gæster til området må benytte eksisterende parkeringspladser.

Badebro

Som en del af afslutningen af projektet omfattende nedrivning af Tappehallerne og beplantning af terrænnet, etablerer Carlsberg Ejendomme en badebro. Broen vil blive etableret på den midterste brygge, ca. 100 meter syd for den sydlige del af bygningerne i etape D.
Der foreligger nu en tegning af den kommende badebro. Det ser meget flot ud.

Lokalplaner

Tuborg Havnepark er omfattet af Gentofte Kommunes Lokalplan 307 med tilhørende kommuneplantillæg 17. Lokalplan 307 omfatter området vist på kortet ( Tryk her ).
Med udgangspunkt i lokalplanforslaget har arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg udarbejdet et forslag til bebyggelse af Tuborg Syd. Forslaget kan ses her. De angivne tal er arealangivelser.

Igangværende byggeri i Tuborg Syd


Kommentarer til lokalplan og bebyggelsesforslag

Dokument Dato
Indvendinger fra Freja Ejendomme April 2008
Kommentarer fra Hellerup Maglegaard Grundejerforening Juni 2008
Anmeldelse i Berlingske Tidende Oktober 2007

Revideret: 23. januar 2009.