Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling, november 2009

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C, der afholdes onsdag dem 18. november 2009 kl. 19.00 i kælderen under Tuborg Havnepark 14. Indgang gennem døren til nummer 14 eller porten til P-kælderen (bemærk at stedet for afholdelse er ændret i forhold til først udsendte indkaldelse).

Dagorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen bemyndiges til at installere kameraovervågnig af adgangsveje til de enkelte opgange og parkeringsgarager.
    Engangsudgift max. 225.000 kr. og en årlig driftsudgift på max 25.000 kr. inkl.. moms.
    Beløbet til anskaffelsen tages af egenkaptalen, alternativt engangsopkræves hos ejerne.
    Driftsudgiften indgår som en del af ejendommens driftsbudget.
Original indkaldelse kan ses her.
Indkaldelse, hvor stedet for afholdelse af generalforsamlingen er ændret, kan ses her.

Generalforsamling, 2009

Generalforsamlingen i 2009 i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C blev afholdt den 20. april 2009 i KDY's lokaler på Tuborg Havn. Efter generalforsamlingen var der spisning med ejerforeningen som vært. Nedenfor følger indkaldelse, regnskab og referat fra generalforsamlingen. Materialet er også tilsendt medlemmerne pr. brev.

Indkaldelsen til generalforsamling i ejerforeningen kan ses her.
Referatet for generalforsamlingen kan ses her her.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for ejerforeningen for 2008 kan ses her.
Det på generalforsamlingen vedtagne budget for 2009 kan ses her her.
Revisionens tiltrædelsesprotokollat kan ses her.

Generalforsamling, 2008

Vi har omsider modtaget referatet fra Generalforsamlingen d. 26. juni 2008 fra Dan-Ejendomme. Referatet kan læses her.

I forhold til den på Generalforsamlingen valgte bestyrelse er Gert Jørgensen udtrådt og erstattet af Mogens Svendsen.

Revideret: 7. bovember 2009.